Achieving Excellence Together Rhagori Gyda'n Gilydd

Estyn wants your views on Pembrokeshire education services

Estyn wants your views on Pembrokeshire education services

Estyn has launched a survey on how well Pembrokeshire council supports its schools and youth services.

If you’re a parent, carer, learner or work/are involved in education in Pembrokeshire, Estyn wants your views to help inspectors judge how how effective the council is at ensuring young people receive the education to which they are entitled.

Take part

https://www.estyn.gov.wales/inspection-survey-pembrokeshire

 

Hoffai Estyn gael eich barn ar wasanaethau addysg Sir Benfro

Mae Estyn wedi lansio arolwg ar ba mor dda mae cyngor Sir Benfro yn cynorthwyo ei ysgolion a’i wasanaethau ieuenctid.

Os ydych chi’n rhiant, gofalwr, dysgwyr neu’n gweithio mewn/yn gysylltiedig ag addysg yn Sir Benfro Talbot, hoffai Estyn gael eich barn i helpu arolygwyr i farnu pa mor effeithiol yw’r cyngor o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael yr addysg y mae ganddynt hawl iddi.

Cymerwch ran

https://www.estyn.llyw.cymru/arolygu-arolwg-sir-benfro