Achieving Excellence Together Rhagori Gyda'n Gilydd

Our Curriculum

 • Communication
  Cyfathrebu
 • Expressive Arts
  Celfyddydau Mynegiannol
 • Health and Wellbeing
  Iechyd a Lles
 • Humanities
  Dyniaethau
 • Mathematics and ICT
  Mathemateg a TGCh
 • Science and Technology
  Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 

 

 

 

 Curriculum for Wales Summary 2023

curriculum for wales summary haverfordwest high vc school 2 .pdf

 Shared Understanding of Progression 2023

developing and maintaining a shared understanding of progression docx.pdf