Achieving Excellence Together Rhagori Gyda'n Gilydd

Our Curriculum

 • Communication
  Cyfathrebu
 • Expressive Arts
  Celfyddydau Mynegiannol
 • Health and Wellbeing
  Iechyd a Lles
 • Humanities
  Dyniaethau
 • Mathematics and ICT
  Mathemateg a TGCh
 • Science and Technology
  Gwyddoniaeth a Thechnoleg